TKaraoke official web site.
Review web site tkaraoke.com.
Welcome Guest Search | Active Topics | Members | Log In | Register

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.
Cần lời bài hát Trả Em Cay Đắng Mộng Vàng Options · View
vcdz382
Posted: Friday, June 19, 2009 11:26:36 AM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 4/9/2008
Posts: 1,292
Location: California, USA
Bài: Trả Em Cay Đắng Mộng Vàng
Tác giả: Anh Bằng & Từ Nguyên Thạch (thơ)
Lời: Nhà nghèo chẳng có chi ăn, trèo lên cây khế hỏi thăm chú quạ vàng...
Trong Asia Karaoke 15, bài 17.
Users browsing this topic
Guest

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.

You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.
Powered by YAF. Customized for TKaraoke.com. Privacy Notice