TKaraoke official web site.
Review web site tkaraoke.com.
Welcome Guest Search | Active Topics | Members | Log In | Register

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.
Tìm Lời bài hát Options · View
gohan111991
Posted: Monday, October 12, 2009 5:38:53 AM
Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 10/12/2009
Posts: 1
Location: HoChiMinh
Mình nhớ có bài hát vui, mà mình chỉ nhớ mấy câu à: "... trên đầu chí rụng như sung.."...
Các bồ giúp mình tìm lời hát này với hen ! Thanks nhiều nhiều ^ ^
newyearnt
Posted: Monday, October 12, 2009 6:46:07 AM

Rank: Advanced Member
Groups: Administration

Joined: 9/6/2009
Posts: 466
gohan111991 wrote:
Mình nhớ có bài hát vui, mà mình chỉ nhớ mấy câu à: "... trên đầu chí rụng như sung.."...
Các bồ giúp mình tìm lời hát này với hen ! Thanks nhiều nhiều ^ ^


Bài này khó quá, có lẽ phải nhở các cao thủ thôi, Bạn nghe bai này ở đâu, CD/DVD nào
Users browsing this topic
Guest

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.

You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.
Powered by YAF. Customized for TKaraoke.com. Privacy Notice