TKaraoke official web site.
Review web site tkaraoke.com.
Welcome Guest Search | Active Topics | Members | Log In | Register

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.
Song numbers in order & Song names in alphabet order Options · View
t8161tnn
Posted: Friday, May 22, 2009 2:56:59 PM

Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 9/7/2008
Posts: 30
Location: Ontario, Canada
I generate a song catalog in TKaraoke. The numbers is in order but song names is not in alphabet order. If I got song names in alphabet order then the numbers is not in order. Please show me how to get numbers & song names both in order. Or they both should in order the first time when you generate song catalog in Tkaraoke before you copy from notepad to MS word.
Sorry post in wrong section, Please move it for me.
vcdz382
Posted: Friday, May 22, 2009 4:42:24 PM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 4/9/2008
Posts: 1,292
Location: California, USA
See this video. In Word, you can sort by multiple columns. For example, you can sort by "Song Name" and then by "Song Number."
nganngo
Posted: Wednesday, May 27, 2009 8:07:11 AM
Rank: Member
Groups: Member

Joined: 8/22/2008
Posts: 19
Location: Virginia
I think he means how to renumber all of the songs so that the songs are in alphabetical order and the numbers are also in order at the same time
t8161tnn
Posted: Wednesday, May 27, 2009 12:32:27 PM

Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 9/7/2008
Posts: 30
Location: Ontario, Canada
nganngo wrote:
I think he means how to renumber all of the songs so that the songs are in alphabetical order and the numbers are also in order at the same time

Yes, that's what i mean. I can do this in MS Excel but not in MS Word.
vcdz382
Posted: Wednesday, May 27, 2009 12:41:05 PM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 4/9/2008
Posts: 1,292
Location: California, USA
You can do that in Word. Under the Sort options, you will see "Sort by" and "Then By" and "Then By". So you actually can sort by 3 columns in Word. In your case, you just specify the first 2 (Song Name and Then By Song Number).
Aeron
Posted: Tuesday, January 19, 2010 4:49:50 AM
Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 11/27/2009
Posts: 5
Location: Bowie, Maryland
Can TKaroke generate catalog number according to the sorting already specified? If I already click the Song Name tab, Then when I generate catalog, TKaroke should create the number accordingly.
newbie_y2k
Posted: Tuesday, January 19, 2010 8:45:27 AM
Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 5/17/2008
Posts: 472
Location: Dallas, Texas
Aeron wrote:
Can TKaroke generate catalog number according to the sorting already specified? If I already click the Song Name tab, Then when I generate catalog, TKaroke should create the number accordingly.

Not right now. Maybe in the near futureMy computers and PS3 are fighting cancers

Here's how
http://folding.stanford.edu/
dungcao
Posted: Saturday, January 23, 2010 9:52:49 PM
Rank: Advanced Member
Groups: Member , Uploader

Joined: 1/10/2010
Posts: 37
Location: UNITED STATES
Bạn có thể tham khảo lại vài trang trong forum này bạn nhé. Bạn đưa từ vài trăm bài trước vào tkaraoke, rồi đưa lấy lời nhạc tiếp tục đưa vài trăm bài theo đó...... đến khi bạn hoàn thành hết các bài nhạc thì bạn sẽ có danh sách theo thứ tự số và tên bài ca. Bạn có thể nhìn danh sách 9600 songs của tôi làm trong 2tb hdd đó bạn, cần gì có thể email cho tôi: hanhnguyen10@sbcglobal.net, tôi sẽ hứa dẩn bạn thêm cho.
Bạn open tkaraok.txt, rồi copy all. Paste to Word, rồi bạn click vào Insert, mở cột Table, bạn lựa chọn 3 cột cho hàng ngang, rồi chọn bao nhiêu cột cho các bài nhạc bạn có. rồi Ok. Sau đó bạn sẽ di chuyển các cột cho cân xứng , và cuối cùng bạn sẽ có 1 danh sách giống như tôi đã làm: số thứ tự bài ca đi theo thứ tự a, b, c., v.v.v

File Attachment(s):
9600 songs, Dung,01052010, 2tb.pdf (2,685kb) downloaded 236 time(s).


WHF
Posted: Thursday, February 11, 2010 5:57:24 AM
Rank: Member
Groups: Member

Joined: 2/4/2010
Posts: 14
Location: UNITED STATES
t8161tnn wrote:
I generate a song catalog in TKaraoke. The numbers is in order but song names is not in alphabet order. If I got song names in alphabet order then the numbers is not in order. Please show me how to get numbers & song names both in order. Or they both should in order the first time when you generate song catalog in Tkaraoke before you copy from notepad to MS word.
Sorry post in wrong section, Please move it for me.

I had the same problem. I figured out that the song numbers are generated in order and are in accordance with the alphabetical order of the authors name.

For example if your filenames are like these:

Author A - Singer A - Song B.vob
Author B - Singer A - Song A.vob

then the Song Generated Catalog will be like this with the numbers:

0001 - Song B (Singer A)
0002 - Song A (Singer A)

notice that song numbers are in order but song names are not in alphabetical order.

To get around this, I renamed all the author names in my files into numbers. That is instead of a filename like this: Author A - Singer A - Song A.vob, I would rename it to this: 0001 - Singer A - Song A.vob. Increase the number in the beginning of the filename accordingly. That does the trick for me. The problem with this method is, TKaraoke will no longer display the real name of Tac Gia in the "Tac Gia" column (it will display the numbers given instead) because there is no longer any name there (just numbers). I always hide that column anyway, so it's a non-issue for me. Hope that helps.
Users browsing this topic
Guest

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.

You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.
Powered by YAF. Customized for TKaraoke.com. Privacy Notice