TKaraoke official web site.
Review web site tkaraoke.com.
Welcome Guest Search | Active Topics | Members | Log In | Register

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.
recording Options · View
terry09
Posted: Wednesday, February 10, 2010 2:21:22 PM
Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 2/10/2010
Posts: 6
Location: UNITED STATES
Chào các bạn
Khi hat mình record thì file format là mp3, nhưng đôi khi thì nó có extension là .file mà minh không biet là format gì? và minh không thể nghe lai hay bỏ vô cd , please show me how to solve that problem .
vcdz382
Posted: Wednesday, February 10, 2010 2:31:09 PM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 4/9/2008
Posts: 1,292
Location: California, USA
Tên (full name) của file có extension .file này là gì?
terry09
Posted: Thursday, February 11, 2010 6:17:33 AM
Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 2/10/2010
Posts: 6
Location: UNITED STATES
Cảm ơn VCDZ ,tôi muốn copy file đó rồi paste vào đây nhưng không paste được.Full name của nó là:2010_01_09_21_29_57_yêu mãi ngàn năm_LâmnhậtTiến.file
Để tôi thử email cho bạn xem sao?
Users browsing this topic
Guest

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.

You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.
Powered by YAF. Customized for TKaraoke.com. Privacy Notice