TKaraoke official web site.
Review web site tkaraoke.com.
Welcome Guest Search | Active Topics | Members | Log In | Register

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.
Yêu cầu thêm chức năng Options · View
hueytheasian
Posted: Friday, December 25, 2009 9:05:27 AM
Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 10/20/2009
Posts: 135
Location: ca,usa
Cảm ơn Tkaraoke Program Master,
Chúng tôi cùng gia đình đều thích Tkaraoke này, rất là hiểu dụng.
chúng tôi rất là vui vẽ, cảm ơn nhiều.
Tôi có một câu hỏi. Có nhiều bản nhạc tiếng hát nằm ở track 1
và có nhiều bản nhạc khác tiếng hát nằm ở track 2, --next song--- không
biết tiếng hát nằm ở đâu. sau khi mình cất tiếng hát lên thì đụng chạm
ca sĩ, bắt bụt phải tắt tiếng thường xiêng. Tkaraoke có chức năng nào
có thể tắt hết tiếng hát dù cho tiếng hát nằm ở track 1 hoặc track 2.
Plus REPEAT key please? Xin hết, cảm ơn again.

newbie_y2k
Posted: Friday, December 25, 2009 4:50:01 PM
Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 5/17/2008
Posts: 472
Location: Dallas, Texas
hueytheasian wrote:
Cảm ơn Tkaraoke Program Master,
Chúng tôi cùng gia đình đều thích Tkaraoke này, rất là hiểu dụng.
chúng tôi rất là vui vẽ, cảm ơn nhiều.
Tôi có một câu hỏi. Có nhiều bản nhạc tiếng hát nằm ở track 1
và có nhiều bản nhạc khác tiếng hát nằm ở track 2
, --next song--- không
biết tiếng hát nằm ở đâu. sau khi mình cất tiếng hát lên thì đụng chạm
ca sĩ, bắt bụt phải tắt tiếng thường xiêng. Tkaraoke có chức năng nào
có thể tắt hết tiếng hát dù cho tiếng hát nằm ở track 1 hoặc track 2.
Plus REPEAT key please? Xin hết, cảm ơn again.


Chuyện này hơi khó ... Cho nên vcdz382 đề nghị chuyển hết các bài nhạc qua mkv.
Với mkv bạn có thể đổi audio track rất nhanh chóng và bạn nên sắp xếp những track có lời hát vào track 1 ... Khi chơi TKaraoke bạn chỉ cần nhấn vô option "Start songs with audio track 2"My computers and PS3 are fighting cancers

Here's how
http://folding.stanford.edu/
Users browsing this topic
Guest

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.

You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.
Powered by YAF. Customized for TKaraoke.com. Privacy Notice