TKaraoke official web site.
Review web site tkaraoke.com.
Welcome Guest Search | Active Topics | Members | Log In | Register

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.
Tkaraoke không Start Đươc. Xin Giúp Dùm Options · View
quangthephuong
Posted: Thursday, May 22, 2008 10:16:38 PM
Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 5/21/2008
Posts: 2
Location: usa
[size=9][size=7]Chào Các Anh Chi.

Sao khi cài phần mềm Tkaraoke xong, và sau đó mỡ ra cho chạy thì bị một vấn đề.
trong cừa sổ nhỏ viêt hàng chử sau đậy Tkaraoke encountered an unrecoverable erro Press OK to quit tkaraoke. were sorry for the inconvenience. Trong máy không chạy được vì sao vậy?
HRESULT 0x 80040154(REGDB-E CLASSNOTREG).
Mong Các Anh Chị Giúp Giụm
Cám Ơn
vcdz382
Posted: Friday, May 23, 2008 8:22:38 AM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 4/9/2008
Posts: 1,292
Location: California, USA
quangthephuong wrote:
[size=9][size=7]Chào Các Anh Chi.

Sao khi cài phần mềm Tkaraoke xong, và sau đó mỡ ra cho chạy thì bị một vấn đề.
trong cừa sổ nhỏ viêt hàng chử sau đậy Tkaraoke encountered an unrecoverable erro Press OK to quit tkaraoke. were sorry for the inconvenience. Trong máy không chạy được vì sao vậy?
HRESULT 0x 80040154(REGDB-E CLASSNOTREG).
Mong Các Anh Chị Giúp Giụm
Cám Ơn

Bạn sài computer gì vậy? Chạy Windows gì? Có play DVD được không (sài chương trình khác ngoài TKaraoke)?
quangthephuong
Posted: Friday, May 23, 2008 10:38:34 AM
Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 5/21/2008
Posts: 2
Location: usa
vcdz382 wrote:
quangthephuong wrote:
[size=9][size=7]Chào Các Anh Chi.

Sao khi cài phần mềm Tkaraoke xong, và sau đó mỡ ra cho chạy thì bị một vấn đề.
trong cừa sổ nhỏ viêt hàng chử sau đậy Tkaraoke encountered an unrecoverable erro Press OK to quit tkaraoke. were sorry for the inconvenience. Trong máy không chạy được vì sao vậy?
HRESULT 0x 80040154(REGDB-E CLASSNOTREG).
Mong Các Anh Chị Giúp Giụm
Cám Ơn

Bạn sài computer gì vậy? Chạy Windows gì? Có play DVD được không (sài chương trình khác ngoài TKaraoke)?
.
Tôi dùng window vista, máy tôi chạy vẩn bình thường ,chĩ có Tkaraoke là không chạy được
vcdz382
Posted: Friday, May 23, 2008 10:49:00 AM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 4/9/2008
Posts: 1,292
Location: California, USA
quangthephuong wrote:
Tôi dùng window vista, máy tôi chạy vẩn bình thường ,chĩ có Tkaraoke là không chạy được

What Windows Vista are you using? 64-bit or 32-bit? Try the following:
1. Uninstall TKaraoke from Start-->Programs-->TSofts-->TKaraoke-->Uninstall
2. Restart your computer
3. Reinstall version 1.1.0.045

If the above steps still don't solve the problem, try:
1. Uninstall TKaraoke from Start-->Programs-->TSofts-->TKaraoke-->Uninstall
2. Restart your computer
3. Reinstall TKaraoke version 1.1.0.043

Post back if you still can't get it to work.
hoang
Posted: Sunday, May 25, 2008 12:49:14 AM
Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 4/22/2008
Posts: 89
Location: Denmark
Chao ban quangthephuong

Ban phai dung program VLC tu 0.8.6d tro len moi chay duoc TKaraoke.
Ban xem lai program VLC cua ban la version nao.


newbie_y2k
Posted: Saturday, June 07, 2008 12:22:23 PM
Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 5/17/2008
Posts: 472
Location: Dallas, Texas
vcdz382 wrote:
quangthephuong wrote:
Tôi dùng window vista, máy tôi chạy vẩn bình thường ,chĩ có Tkaraoke là không chạy được

What Windows Vista are you using? 64-bit or 32-bit? Try the following:
1. Uninstall TKaraoke from Start-->Programs-->TSofts-->TKaraoke-->Uninstall
2. Restart your computer
3. Reinstall version 1.1.0.045

If the above steps still don't solve the problem, try:
1. Uninstall TKaraoke from Start-->Programs-->TSofts-->TKaraoke-->Uninstall
2. Restart your computer
3. Reinstall TKaraoke version 1.1.0.043

Post back if you still can't get it to work.

Thanks bro, I had the same problem and it works right after I reinstalled v 1.1.0.045.
My computers and PS3 are fighting cancers

Here's how
http://folding.stanford.edu/
vtek
Posted: Sunday, September 14, 2008 4:17:10 AM
Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 9/14/2008
Posts: 4
Location: CA
I'm currently having the same problem like the OP. I run on vista ultimate 32-bit, quad-core with 4gb of ram. I installed Tkaraoke v1.1.0.050 at first, then when open, received the error. Uninstalled it and installed the engineering ver. 1.1.0.051 and still got the same error. I can't try any other version because d/l for them had been disabled.
vcdz382
Posted: Sunday, September 14, 2008 12:57:06 PM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 4/9/2008
Posts: 1,292
Location: California, USA
What error message did you get?
vtek
Posted: Sunday, September 14, 2008 9:08:17 PM
Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 9/14/2008
Posts: 4
Location: CA
Here's a screenshot of the error:


My system:


Complete list of installed programs:
vcdz382
Posted: Sunday, September 14, 2008 9:48:24 PM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 4/9/2008
Posts: 1,292
Location: California, USA
Try these steps:
1. Uninstall TKaraoke
2. Uninstall VideoLAN (via control panel)
3. Install TKaraoke version 1.1.0.051
vtek
Posted: Sunday, September 14, 2008 11:01:06 PM
Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 9/14/2008
Posts: 4
Location: CA
Hi vcdz382,

I did what you prescribed and still received the same error. Yep. Dunno what else to do.
vcdz382
Posted: Sunday, September 14, 2008 11:07:53 PM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 4/9/2008
Posts: 1,292
Location: California, USA
What version of VLC do you see installed on your system now?
vtek
Posted: Sunday, September 14, 2008 11:45:42 PM
Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 9/14/2008
Posts: 4
Location: CA
vcdz382 wrote:
What version of VLC do you see installed on your system now?

VideoLAN 0.8.6.d that comes with the 1.10.051 install package
vcdz382
Posted: Monday, September 15, 2008 12:59:42 AM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 4/9/2008
Posts: 1,292
Location: California, USA
Can you try TKaraoke on another computer? I'm not sure what went wrong...
wanker
Posted: Monday, September 15, 2008 2:41:35 PM
Rank: Member
Groups: Member

Joined: 9/12/2008
Posts: 24
Location: USA
vtek wrote:
Hi vcdz382,

I did what you prescribed and still received the same error. Yep. Dunno what else to do.


I have same specs PC as ur but couldn't reproduce the error, TK launches fine even with older VLC versions.

maybe try unstalling TK\VLC then go into regedit and delete all TK\VLC entries\keys then try reinstalling again. That might help.
ne0o
Posted: Sunday, October 26, 2008 10:27:40 AM
Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 10/15/2008
Posts: 9
i get the same problem when i upgraded vlc to newest versjion 0.9.4, is it possible to intergrate this versjion of vlc or do i have have to downgrade?
vcdz382
Posted: Sunday, October 26, 2008 11:52:28 AM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 4/9/2008
Posts: 1,292
Location: California, USA
ne0o wrote:
i get the same problem when i upgraded vlc to newest versjion 0.9.4, is it possible to intergrate this versjion of vlc or do i have have to downgrade?

You will have to dơwngrade. We are working on having TKaraoke runs with VLC 0.9x. This future version of TKaraoke will be version 1.2.x.
hpham
Posted: Saturday, December 27, 2008 6:23:43 PM
Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 12/27/2008
Posts: 1
vcdz382 wrote:
Try these steps:
1. Uninstall TKaraoke
2. Uninstall VideoLAN (via control panel)
3. Install TKaraoke version 1.1.0.051
Thanks vcdz382. Working fine on my pc.
vcdz382
Posted: Thursday, April 09, 2009 10:52:13 AM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 4/9/2008
Posts: 1,292
Location: California, USA
By the way, starting with TKaraoke version 1.2.0.002, TKaraoke no longer require any version of VLC to be installed. This "class not registered" problem should go away completely.
Users browsing this topic
Guest

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.

You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.
Powered by YAF. Customized for TKaraoke.com. Privacy Notice