TKaraoke official web site.
Review web site tkaraoke.com.
Welcome Guest Search | Active Topics | Members | Log In | Register

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.
error khi điều chỉnh phần âm thanh Options · View
danghung
Posted: Monday, January 25, 2010 3:12:37 AM
Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 9/21/2009
Posts: 79
Mình có vấn đề là Tkaraoke cáo lỗi trong lúc điều chỉnh phần âm thanh
Có bạn nào có cách khắc phục?
Cám ơn trước
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

************** Exception Text **************
System.TypeInitializationException: The type initializer for 'SWFUtilities.ઋ' threw an exception. ---> System.FormatException: Input string was not in a correct format.
at System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
at System.Number.ParseSingle(String value, NumberStyles options, NumberFormatInfo numfmt)
at System.Single.Parse(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
at SWFUtilities.ઋ.઼()
at SWFUtilities.ઋ..cctor()
--- End of inner exception stack trace ---
...

vcdz382
Posted: Monday, January 25, 2010 5:21:28 AM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 4/9/2008
Posts: 1,292
Location: California, USA
Errror say ra ngay lúc bạn nhấn vào hình Microphone hay sao? Nói rõ hơn 1 chút. Bạn có thể upload bài hát có lỗi vào FTP để chúng tôi xem lại.
danghung
Posted: Monday, January 25, 2010 3:02:51 PM
Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 9/21/2009
Posts: 79
Cám ơn bạn VCD382 đã quan tâm dến câu hỏi
Error xẩy ra lúc mình điều chỉnh âm thanh lớn/nhỏ của bán nhạc ( volune/up/down)
Error xẩy ra ở bất cứ bản nhạc nào và trên cả remote control cũng như ngay cả bấm trên keyboard
mình thử cả hai win 7 và xp đều vậy cả
ngoài vấn đề đó ra thì Tkaraoke hoạt động tốt
hy vọng bạn tìm ra cách khắc phục

danghung
Posted: Tuesday, January 26, 2010 4:28:40 AM
Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 9/21/2009
Posts: 79
Upload hình chụp lúc bị error

http://www.megaupload.com/?d=OQYQ126B
vcdz382
Posted: Tuesday, January 26, 2010 5:35:53 AM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 4/9/2008
Posts: 1,292
Location: California, USA
Bạn đang chay Windows gì? (XP, Vista, 7, hay gì?)
danghung
Posted: Tuesday, January 26, 2010 2:34:13 PM
Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 9/21/2009
Posts: 79
Mình đang chạy HP laptop win 7
nhưng error cũng bị tương tự ở máy laptop khác chạy win xp
kỳ cục ???
vcdz382
Posted: Tuesday, January 26, 2010 2:52:23 PM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 4/9/2008
Posts: 1,292
Location: California, USA
Bạn dùng remote gì để điều khiển âm thanh?
danghung
Posted: Wednesday, January 27, 2010 1:20:10 AM
Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 9/21/2009
Posts: 79
Microsoft remote MCE 2005
problem xẩy ra tương tự ngay cả khi bấm vào nút volune trên keyboard
( laptop HP DV6-1325 )
vcdz382
Posted: Wednesday, January 27, 2010 6:00:51 AM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 4/9/2008
Posts: 1,292
Location: California, USA
danghung wrote:
Microsoft remote MCE 2005
problem xẩy ra tương tự ngay cả khi bấm vào nút volune trên keyboard
( laptop HP DV6-1325 )

Bạn có thể làm như sau rồi báo kết quả giùm:
1. Check Options-->Show Seek and Volume Controls
2. Play any song
3. Change the volume by dragging-n-dropping the right seek bar

Có lỗi ở bước 3 không?
danghung
Posted: Wednesday, January 27, 2010 3:28:25 PM
Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 9/21/2009
Posts: 79
Hi bạn VCDZ382
làm theo cách bạn hướng dẫn thi bước 3 không bị lỗi
ngay ca điều chỉnh volune trong windows (mixer) cũng không bị lỗi
Users browsing this topic
Guest

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.

You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.
Powered by YAF. Customized for TKaraoke.com. Privacy Notice