TKaraoke official web site.
Review web site tkaraoke.com.
Welcome Guest Search | Active Topics | Members | Log In | Register

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.
Version 1.4.0.060 Options · View
vnfboy
Posted: Saturday, October 24, 2009 6:13:25 AM
Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 9/27/2008
Posts: 33
Hi vcdz382,
Mình có 1 problem...sau khi setup new version 1.4.0.060 thi một số columns sau khi update lyrics database nó vào trật chổ hêt. Mình dùng format như sau:

ASIA46_02- Minh Hiếu & Lâm Thúy Vân - Tôi Đi Tìm Lại Mùa Xuân .vob

Nếu không update thì khi add list nhac..tất cả vào trúng column hết. Chỉ bị sai khi update lyrics thội Bạn có thể giải thích dùm được không?
vcdz382
Posted: Saturday, October 24, 2009 11:10:11 AM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 4/9/2008
Posts: 1,292
Location: California, USA
vnfboy wrote:
Hi vcdz382,
Mình có 1 problem...sau khi setup new version 1.4.0.060 thi một số columns sau khi update lyrics database nó vào trật chổ hêt. Mình dùng format như sau:

ASIA46_02- Minh Hiếu & Lâm Thúy Vân - Tôi Đi Tìm Lại Mùa Xuân .vob

Nếu không update thì khi add list nhac..tất cả vào trúng column hết. Chỉ bị sai khi update lyrics thội Bạn có thể giải thích dùm được không?

Sai như thế nào? Có thể lấy screen-shot? Tôi dùng format trên thì không bị gì hết. Có thể dùng TKT rồi click vào File-->List Song Names rồi lựa song folder rồi paste vào post để tôi coi các bài hát bạn có rename như thể nào. Nếu có dùng tksns file thì post file đó luôn.
Users browsing this topic
Guest

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.

You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.
Powered by YAF. Customized for TKaraoke.com. Privacy Notice