TKaraoke official web site.
Review web site tkaraoke.com.
Welcome Guest Search | Active Topics | Members | Log In | Register

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.
Detect Duplicate Songs Options · View
PPI
Posted: Tuesday, November 17, 2009 2:42:40 PM
Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 9/12/2009
Posts: 142
Hi vcdz283!

Request thêm "option" cho "duplicate songs"

1) Đôi lúc "typing" bị thiếu hay bị sai những cái "dấu" của từ ngữ "Việt" thì "Tkaraoke" không công nhận là "duplicate songs" có thể nào cho thêm cái "option" cho phần này?

2) cho xin thêm cái "option" duplicate songs "only cho tên bài hát"

cám ơn trước ...
vcdz382
Posted: Tuesday, November 17, 2009 2:45:09 PM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 4/9/2008
Posts: 1,292
Location: California, USA
1. Ví dụ như?
2. Request added.
PPI
Posted: Tuesday, November 17, 2009 2:59:15 PM
Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 9/12/2009
Posts: 142
vcdz382 wrote:
1. Ví dụ như?
2. Request added.


Ví dụ như:

Bài hát "Ba nàng thiều Nữ" nếu mà typing dấu hỏi "Nử" thì Tkaraoke không công nhận là duplicate song

or

Ca sĩ "Chế Linh" nếu mà typing thiếu dấu sắc "Chê" thì Tkaraoke cũng không công nhận

có thể cho cái "option" tiếng "Việt" không dấu ....
Users browsing this topic
Guest

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.

You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.
Powered by YAF. Customized for TKaraoke.com. Privacy Notice