TKaraoke official web site.
Review web site tkaraoke.com.
Welcome Guest Search | Active Topics | Members | Log In | Register

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.
Âm thanh trong Tkaraoke nhỏ quá, xin chỉ giùm cách tăng Volume Options · View
lanlam1520
Posted: Monday, February 09, 2009 6:41:26 AM
Rank: Member
Groups: Member

Joined: 11/26/2008
Posts: 13
Location: Seattle Washington
Có ban nào biết cách tăng volume trong Tkaraoke không xin vui lòng chỉ mình với. Cám ơn nhiều
vcdz382
Posted: Monday, February 09, 2009 10:25:27 AM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 4/9/2008
Posts: 1,292
Location: California, USA
lanlam1520 wrote:
Có ban nào biết cách tăng volume trong Tkaraoke không xin vui lòng chỉ mình với. Cám ơn nhiều

Dùng remote control, bấm vào VOL +/-. Nếu không có remote control thì phải sài Windows Mixer để change volume.
vcdz382
Posted: Tuesday, May 12, 2009 3:05:15 AM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 4/9/2008
Posts: 1,292
Location: California, USA
lanlam1520 wrote:
Có ban nào biết cách tăng volume trong Tkaraoke không xin vui lòng chỉ mình với. Cám ơn nhiều

Bắt đầu từ version 1.3.0.033, bạn có thể tăng "music volume" lên dùng seek tool trên TKaraoke hay dùng Channel Up/Down trên remote control. Bạn vẫn có thể tăng "master volume" như củ dùng Volume Up/Down trên remote control.


vcdz382 attached the following image(s):
MusicVolume.jpg

Users browsing this topic
Guest

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.

You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.
Powered by YAF. Customized for TKaraoke.com. Privacy Notice