TKaraoke official web site.
Review web site tkaraoke.com.
Welcome Guest Search | Active Topics | Members | Log In | Register

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.
Convert từ MKV files ra VOB Options · View
bthopel
Posted: Sunday, October 04, 2009 7:21:12 AM
Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 9/4/2009
Posts: 2
Chào các ACE, có cách nào để chuyển từ MKV karaoke ra vob để làm thành DVD không vậy?, TKT không có, vì mình có người bạn muốn có mấy dĩa karaoke mà mình có, nhưng lại không thích chạy bằng computer. Cám ơn trược
DavidT
Posted: Sunday, October 04, 2009 1:49:28 PM

Rank: Advanced Member
Groups: Member , Uploader

Joined: 9/1/2009
Posts: 234
Location: Ohio
You don't need to convert MKV to VOB to make DVD - You can make DVDs directly from MKV if you have the right software.I am older than the Earth :)
Users browsing this topic
Guest

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.

You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.
Powered by YAF. Customized for TKaraoke.com. Privacy Notice