TKaraoke official web site.
Review web site tkaraoke.com.
Welcome Guest Search | Active Topics | Members | Log In | Register

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.
help me use Tkaraoke Options · View
A.Q
Posted: Sunday, November 30, 2008 5:28:24 PM
Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 11/30/2008
Posts: 1
Location: khong
tôi vào tkaraoke ra bản chọn đến song face ra 750 bài nhưng nhấn vào bài nào cũng wait... rồi báo lỗi ai biết chỉ tui
newbie_y2k
Posted: Monday, December 01, 2008 12:39:20 PM
Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 5/17/2008
Posts: 472
Location: Dallas, Texas
A.Q wrote:
tôi vào tkaraoke ra bản chọn đến song face ra 750 bài nhưng nhấn vào bài nào cũng wait... rồi báo lỗi ai biết chỉ tui

Bạn có thể cho biết thêm chi tiết về 750 bài này không?
d'oh!
Bạn đả tự rip ra từ DVD's hay bạn download tử Newsgroup?
Liar
Những bài này có phải dạng ***.vob hoặc dạng ***.mkv không?

Thử đọc cái này coi có giống như vậy không:
http://www.tkaraoke.com/forum/tkaraoke_postst181_Cant-play-when-there-are-too-many-MKV-files.aspxMy computers and PS3 are fighting cancers

Here's how
http://folding.stanford.edu/
vcdz382
Posted: Monday, December 01, 2008 1:33:08 PM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 4/9/2008
Posts: 1,292
Location: California, USA
A.Q wrote:
tôi vào tkaraoke ra bản chọn đến song face ra 750 bài nhưng nhấn vào bài nào cũng wait... rồi báo lỗi ai biết chỉ tui

750 bài này là "fake songs" đi theo với TKaraoke Setup (installed in c:\program files\Tsofts\TKaraoke\Fake Songs\). Mấy bài hát này không play được. Bạn phải rip nhạc từ DVD hay download.
Users browsing this topic
Guest

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.

You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.
Powered by YAF. Customized for TKaraoke.com. Privacy Notice