TKaraoke official web site.
Review web site tkaraoke.com.
Welcome Guest Search | Active Topics | Members | Log In | Register

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.
thay đổi giữa full screen và screen để chọn nhạc và ngược lại Options · View
t8161tnn
Posted: Monday, February 16, 2009 7:57:52 PM

Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 9/7/2008
Posts: 30
Location: Ontario, Canada
Version mới 1.2 khi đổi từ screen đang chọn nhạc qua full screen phải làm sao và ngược lại? Nên có thêm function nầy rõ ràng hơn trong phiên bản mới để switch back to full screen faster for singer to see the video screen to sing.
Khi toogle audio version mới 1.2 use control+H working fine but không có hiện trên screen track 1 hay track 2, có thể thêm phần nầy trên phiên bản mới hay không.
Tôi thấy thích phoe6n bản cũ hơn dễ sử dụng.
Cám ơn
vcdz382
Posted: Tuesday, February 17, 2009 1:47:22 AM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 4/9/2008
Posts: 1,292
Location: California, USA
t8161tnn wrote:
Version mới 1.2 khi đổi từ screen đang chọn nhạc qua full screen phải làm sao và ngược lại? Nên có thêm function nầy rõ ràng hơn trong phiên bản mới để switch back to full screen faster for singer to see the video screen to sing.
Khi toogle audio version mới 1.2 use control+H working fine but không có hiện trên screen track 1 hay track 2, có thể thêm phần nầy trên phiên bản mới hay không.
Tôi thấy thích phoe6n bản cũ hơn dễ sử dụng.
Cám ơn

Xin cám ơn câu hỏi và ý kiến. Muốn switch từ fullscreen qua mục lục và ngược lại thì nhấn ESCAPE trên keyboard (hoặc up/down key trên remote control). Next release of TKaraoke sẽ hiện rõ đang chơi audio track nào (Track 1 hay Track 2).
t8161tnn
Posted: Wednesday, February 18, 2009 2:29:58 PM

Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 9/7/2008
Posts: 30
Location: Ontario, Canada
Thanks for reply. You're the best.
Users browsing this topic
Guest

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.

You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.
Powered by YAF. Customized for TKaraoke.com. Privacy Notice