TKaraoke official web site.
Review web site tkaraoke.com.
Welcome Guest Search | Active Topics | Members | Log In | Register

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.
Dùng mouse in new version tkaraoke Options · View
hunglex
Posted: Sunday, February 15, 2009 6:16:35 PM
Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 12/5/2008
Posts: 6
Location: canada
Trước tiên tôi thành thật cám ơn các bạn đã viết và phổ biển program nay, từ trước tới giờ tôi vẫn dùng program nay và nó vận hành tương đối tốt. Nhưng sau khi cài đặt phiên bản mới tôi không thể dùng mouse để khởi động những chức năng sau:
1. Tìm kiến bài hát bằng cách di chuyển lên xuống trong mục lục các bài hát và "double click" để chọn bài.
2. toggle giữa track 1 & track 2.
3. Chọn bài kế tiếp.
4. Replay.
Những nút bấn chọn đã biến mất nên bây giờ để vận hành chương trình tôi cần dùng mouse & key board. Có cách nào chỉ cần dùng mouse để vận hành phiên bản mới của Tkaraoke không.

Cảm ơn các bạn nhiều

Currently if we "double click" the task bar the program will display menu options on the top of the screen can we add these functions in the options section?.
Thanks
vcdz382
Posted: Sunday, February 15, 2009 10:34:29 PM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 4/9/2008
Posts: 1,292
Location: California, USA
hunglex wrote:
Trước tiên tôi thành thật cám ơn các bạn đã viết và phổ biển program nay, từ trước tới giờ tôi vẫn dùng program nay và nó vận hành tương đối tốt. Nhưng sau khi cài đặt phiên bản mới tôi không thể dùng mouse để khởi động những chức năng sau:
1. Tìm kiến bài hát bằng cách di chuyển lên xuống trong mục lục các bài hát và "double click" để chọn bài.
2. toggle giữa track 1 & track 2.
3. Chọn bài kế tiếp.
4. Replay.
Những nút bấn chọn đã biến mất nên bây giờ để vận hành chương trình tôi cần dùng mouse & key board. Có cách nào chỉ cần dùng mouse để vận hành phiên bản mới của Tkaraoke không.

Cảm ơn các bạn nhiều

Currently if we "double click" the task bar the program will display menu options on the top of the screen can we add these functions in the options section?.
Thanks

1. Muốn chuyển qua mục lục hảy double-click vào Search box. Cách này sẽ clear any search filter cho nên hơi chậm nếu có rất nhiều bài hát. Next version of TKaraoke sẽ allow double-click vào chử "Search" để chuyển qua mục lục mà không clear search filter. Cách này cũng giống như là press ESCAPE on keyboard vậy.
2. Muốn toogle audio thì phải dùng keyboard Ctrl+H (Hold control and press H).
3. See (1).
4. Ctrl+R

Double-click vào Search box sễ làm File/Options/Tools/Help menu appear.

Nếu bạn chỉ muốn sài mouse để control, bạn nên mua remote control. TKaraoke work very well with the remote control. Có nhiều function chỉ có remote control mới dùng được (ví dụ Volume control).
bnguyenar1
Posted: Thursday, February 19, 2009 6:15:23 PM
Rank: Member
Groups: Member

Joined: 1/30/2009
Posts: 12
Location: litte rock, ar
Tôi vừa dùng Tkaraoke version 1.2.0.001 lần đầu vào diệp lễ Valentine với bạn bè và đã giới thiệu Tkaraoke cho bạn bè. Tôi có khoảng 900 bài hat (vob format). Không biết lý do dì window shutdown Tkaraoke 2 lần ngoài đó ra, Tkaraoke hoạt đông thật hay.

Tôi vừa thử version 1.2.0.002, so sánh với version.001, tôi thấy được cái này mất cái kia. Cái được là current and next song shows nguyên tên bài hát nhưng mất đi nút (buttons) có thể dùng chuột (mouse). Tôi dùng wireless mouse rất tiện và không cần keyboard. Tôi có thể xin góp ý kiến là thêm 1 nút (button) để toggle between old and new look and feel?

Nhưng tôi khong biết là nếu tiếp dùng version củ (.001) vì không có remote và không thích dùng keyboard (khi party rất đông người), tôi co' sẽ mất đi latest options and features in future releases?

As a user, I prefer using mouse over keyboard if I have a choice!! I'd hope you would consider to put back removed buttons in the next release as an option under OPTIONS like hide lyric column, etc. (show/hide buttons)

As always, thanks very much for Tkaroake!
vcdz382
Posted: Thursday, February 26, 2009 10:51:48 PM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 4/9/2008
Posts: 1,292
Location: California, USA
bnguyenar1 wrote:
Tôi vừa dùng Tkaraoke version 1.2.0.001 lần đầu vào diệp lễ Valentine với bạn bè và đã giới thiệu Tkaraoke cho bạn bè. Tôi có khoảng 900 bài hat (vob format). Không biết lý do dì window shutdown Tkaraoke 2 lần ngoài đó ra, Tkaraoke hoạt đông thật hay.

Tôi vừa thử version 1.2.0.002, so sánh với version.001, tôi thấy được cái này mất cái kia. Cái được là current and next song shows nguyên tên bài hát nhưng mất đi nút (buttons) có thể dùng chuột (mouse). Tôi dùng wireless mouse rất tiện và không cần keyboard. Tôi có thể xin góp ý kiến là thêm 1 nút (button) để toggle between old and new look and feel?

Nhưng tôi khong biết là nếu tiếp dùng version củ (.001) vì không có remote và không thích dùng keyboard (khi party rất đông người), tôi co' sẽ mất đi latest options and features in future releases?

As a user, I prefer using mouse over keyboard if I have a choice!! I'd hope you would consider to put back removed buttons in the next release as an option under OPTIONS like hide lyric column, etc. (show/hide buttons)

As always, thanks very much for Tkaroake!

New versions will not have the buttons anymore. It's a maintenance hassle to bring them back under OPTIONS. Unless we get tons of complaints about removing the buttons, we will not consider putting back the buttons. I strongly recommend anyone using TKaraoke to buy the remote control. The true power of TKaraoke appears when using it with a remote control.
vcdz382
Posted: Thursday, March 26, 2009 3:48:48 AM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 4/9/2008
Posts: 1,292
Location: California, USA
bnguyenar1 wrote:
Tôi vừa dùng Tkaraoke version 1.2.0.001 lần đầu vào diệp lễ Valentine với bạn bè và đã giới thiệu Tkaraoke cho bạn bè. Tôi có khoảng 900 bài hat (vob format). Không biết lý do dì window shutdown Tkaraoke 2 lần ngoài đó ra, Tkaraoke hoạt đông thật hay.

Tôi vừa thử version 1.2.0.002, so sánh với version.001, tôi thấy được cái này mất cái kia. Cái được là current and next song shows nguyên tên bài hát nhưng mất đi nút (buttons) có thể dùng chuột (mouse). Tôi dùng wireless mouse rất tiện và không cần keyboard. Tôi có thể xin góp ý kiến là thêm 1 nút (button) để toggle between old and new look and feel?

Nhưng tôi khong biết là nếu tiếp dùng version củ (.001) vì không có remote và không thích dùng keyboard (khi party rất đông người), tôi co' sẽ mất đi latest options and features in future releases?

As a user, I prefer using mouse over keyboard if I have a choice!! I'd hope you would consider to put back removed buttons in the next release as an option under OPTIONS like hide lyric column, etc. (show/hide buttons)

As always, thanks very much for Tkaroake!

The removed buttons will be restored in version 1.2.0.009 due to high number of requests for putting back the buttons. Below is a preview. In addition, the next version will support pass forward and rewind using a seek control. The user can seek through the song like in Winamp.


vcdz382 attached the following image(s):
TKaraoke1.2.0.009p1.jpg
TKaraoke1.2.0.009p2.jpg
TKaraoke1.2.0.009p3.jpg

kdoweb
Posted: Thursday, March 26, 2009 11:21:29 AM
Rank: Advanced Member
Groups: Member , Moderator

Joined: 9/20/2008
Posts: 76
Location: California
vcdz382 wrote:
bnguyenar1 wrote:
Tôi vừa dùng Tkaraoke version 1.2.0.001 lần đầu vào diệp lễ Valentine với bạn bè và đã giới thiệu Tkaraoke cho bạn bè. Tôi có khoảng 900 bài hat (vob format). Không biết lý do dì window shutdown Tkaraoke 2 lần ngoài đó ra, Tkaraoke hoạt đông thật hay.

Tôi vừa thử version 1.2.0.002, so sánh với version.001, tôi thấy được cái này mất cái kia. Cái được là current and next song shows nguyên tên bài hát nhưng mất đi nút (buttons) có thể dùng chuột (mouse). Tôi dùng wireless mouse rất tiện và không cần keyboard. Tôi có thể xin góp ý kiến là thêm 1 nút (button) để toggle between old and new look and feel?

Nhưng tôi khong biết là nếu tiếp dùng version củ (.001) vì không có remote và không thích dùng keyboard (khi party rất đông người), tôi co' sẽ mất đi latest options and features in future releases?

As a user, I prefer using mouse over keyboard if I have a choice!! I'd hope you would consider to put back removed buttons in the next release as an option under OPTIONS like hide lyric column, etc. (show/hide buttons)

As always, thanks very much for Tkaroake!

The removed buttons will be restored in version 1.2.0.009 due to high number of requests for putting back the buttons. Below is a preview. In addition, the next version will support pass forward and rewind using a seek control. The user can seek through the song like in Winamp.


Hey vcdz382,

Can seek feature be set so it will only work for vob amd mkv? I think if this feature is enable for MP3+G it will screw up the video and audio.

kdoweb
vcdz382
Posted: Thursday, March 26, 2009 2:32:55 PM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 4/9/2008
Posts: 1,292
Location: California, USA
Thanks for letting us know. The seek feature will be disabled for MP3+G files. The seek bar is still there but the user won't be able to drag it.
Users browsing this topic
Guest

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.

You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.
Powered by YAF. Customized for TKaraoke.com. Privacy Notice