TKaraoke official web site.
Review web site tkaraoke.com.
Welcome Guest Search | Active Topics | Members | Log In | Register

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.
Play Karaoke with out PC... Options · View
tluong
Posted: Saturday, January 23, 2010 10:49:59 AM
Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 1/5/2010
Posts: 1
Location: UNITED STATES
Kính chào quý anh chị, tôi xin có câu hỏi..
Xin hỏi quý anh chị là có cách nào play Tkaraoke không cần PC không? tôi đang thử một cái external media:http://hornettek.com/products/phantom.php
tôi gắng cái external Tkraoke vào play không trở ngại, nhưng cái file Tkaraoke không play như PC mà chỉ chọn từng folder rồi mở ra play, vậy xin hỏi có cách nào làm cho file Tkaraoke play mà không cần PC không ạ??

Xin cám ơn quý vị.

tluong
hao
Posted: Wednesday, January 27, 2010 10:11:42 PM
Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 1/25/2010
Posts: 2
Location: UNITED STATES
Xin phép cho tôi trả lời câu hỏi của tluong là

Không được

Đừng nói là không cần PC, có PC w/Linux OS cũng Không đươc, hay là chưa được

Giống như là lấy đồ của Microsoft rồi gắn vô máy Apple vậy đó, Không được

Hào - San Josestardust
Posted: Sunday, February 21, 2010 8:24:24 AM
Rank: Member
Groups: Member , Uploader

Joined: 11/1/2008
Posts: 24
seatac
Posted: Thursday, February 25, 2010 3:29:01 AM
Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 1/8/2010
Posts: 35
Location: UNITED STATES
Buy or built yourself an HTPC (Home Theater Personal Computer) problem solve.
Users browsing this topic
Guest

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.

You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.
Powered by YAF. Customized for TKaraoke.com. Privacy Notice