TKaraoke official web site.
Review web site tkaraoke.com.
Welcome Guest Search | Active Topics | Members | Log In | Register

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.
Tai sao file mpg khong tat tieng dươc? Options · View
huongkhanh
Posted: Tuesday, November 04, 2008 7:03:57 AM
Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 10/13/2008
Posts: 3
Xin cac ban giup do, minh co nhieu bai nhac karaoke co file mpeg,mpg. Khi dua vao tkaraoke,thi khong tat tieng dươc, nhung dua ra dia DVD hat voi may DVD thi tat tieng dươc, khong hieu phai lam cach nao, mong cac ban chi giup.
vcdz382
Posted: Tuesday, November 04, 2008 10:23:00 PM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 4/9/2008
Posts: 1,292
Location: California, USA
huongkhanh wrote:
Xin cac ban giup do, minh co nhieu bai nhac karaoke co file mpeg,mpg. Khi dua vao tkaraoke,thi khong tat tieng dươc, nhung dua ra dia DVD hat voi may DVD thi tat tieng dươc, khong hieu phai lam cach nao, mong cac ban chi giup.

Mấy file mpeg và mpg này sài mono/stereo mode for the 2 sound tracks. TKaraoke không support nhạc loại này. Bạn hảy lấy vob file hay mkv file cho âm thanh được hay hơn và hình ảnh rõ hơn. More info on this thread: http://www.tkaraoke.com/forum/tkaraoke_postst183_mpeg-file-format.aspx
Users browsing this topic
Guest

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.

You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.
Powered by YAF. Customized for TKaraoke.com. Privacy Notice