TKaraoke official web site.
Review web site tkaraoke.com.
Welcome Guest Search | Active Topics | Members | Log In | Register

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.
Giúp đở cách sử dụng TKaraoke Options · View
vcdz382
Posted: Friday, August 07, 2009 11:59:15 AM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 4/9/2008
Posts: 1,292
Location: California, USA
pinnguyen wrote:

Làm ơn giúp tôi với, tôi chả thể sử dụng được phần mềm Tkaraoke này! Khi dow về xong, cài đặt xong xuôi rùi mà không biết lấy bản nhạc như trong giả các bài hát thế nào và ở đâu để có thể hát được!?!:-(.
Đọc phần hướng dẫn sử dụng nhanh rùi mà mãi vẫn không thể mò ra cách sử dụng!
Tôi tha thiết mong sự giúp đỡ chỉ dẫn cách sử dụng chi tiết hơn với! Xin chân thành cảm ơn nhìu!!!!
vcdz382
Posted: Friday, August 07, 2009 12:01:31 PM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 4/9/2008
Posts: 1,292
Location: California, USA
I'm too busy working on the Lyrics section of TKaraoke to answer basic questions like this. Any member can help out this newbie user?
Users browsing this topic
Guest

We are moving to a new forum, this forum will be closed in a few days.
New Forum Address
Forum này sẽ đóng cửa trong vòng vài ngày, xem tin tức ở link trên.

You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.
Powered by YAF. Customized for TKaraoke.com. Privacy Notice